„Otwarte drzwi”

      Brak komentarzy do „Otwarte drzwi”

21 listopada 2019 r. (czwartek) w godzinach 16.00 – 18.00 odbędą się spotkania z rodzicami uczniów w ramach „otwartych drzwi”.  

Korzystając z okazji tego dnia zapraszamy do obejrzenia wystawy usytuowanej przy tryptyku Henryka Sienkiewicza przygotowanej w ramach miejskiego projektu edukacyjnego „Sienkiewiczowska Lekturiada” pod Patronatrem Burmistrzam Miasta Grajewo – Pana Dariusza Latarowskiego.

Jednocześnie informujemy, że uczniowie naszej szkoły będą zasięgać Państwa opinii dotyczących ulubionych dzieł naszego Patrona. Zachęcamy do udzielania odpowiedzi na przygotowanej karcie. Z  góry serdecznie dziękujemy.