Organizacja pracy świetlicy i stołówki szkolnej

ZAPISY DO ŚWIETLICY

Zapisu dziecka do świetlicy należy dokonać do 17 września 2021 r.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną pierwszeństwo pobytu w świetlicy będą miały:
• dzieci rodziców pracujących,
• dojeżdżające do szkoły,
• oczekujące na dodatkowe zajęcia,
• służb mundurowych,
• służby zdrowia.

Karty do świetlicy należy pobrać poniżej lub w świetlicy szkolnej. 

Pobierz kartę zapisu  

Wypełnioną kartę należy dostarczyć do wychowawców świetlicy. 

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.30.

Stołówka szkolna wydaje obiady od 6 września 2021.
 

HARMONOGRAM WYDAWANIA OBIADÓW
I DEZYNFEKCJI STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Wychowawcy świetlicy