„Biedronki” i „Muchomorki” – ogłoszenie

Oddziały przedszkolne 5-godzinne
(grupa „Muchomorki” i grupa „Biedronki”)

Rodzic/opiekun przyprowadzający i odbierający dziecko powinien być wyposażony w maseczkę/przyłbicę i obowiązkowo zdezynfekować ręce w punkcie wyznaczonym przy wejściu do szkoły. 

W obecnej sytuacji prosimy o przestrzeganie wyznaczonych godzin przyprowadzania dzieci:
I zmiana – od 6.30 do 8.30,
II zmiana – od 11.30 do 12.30.

Wychowawczynie