Obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

                                   

W lutym w ramach projektu edukacyjnego „Ojczysty w Czwórce, czyli kocham POLSKI” w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza Grajewie obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Celem przedsięwzięcia było kształtowanie postaw patriotycznych poprzez umiłowanie języka ojczystego, eksponowanie piękna i bogactwa polskiej mowy, propagowanie kultury słowa w procesie komunikowania się, rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej uczniów klas I-VIII. Nasi uczniowie doskonalili swoje umiejętności językowe, uczestnicząc w konkursach literackich, czytelniczych i plastycznych.

Efekty pracy zostały zaprezentowane 21 lutego, bowiem wtedy przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Już od samego rana plakaty na drzwiach wejściowych do szkoły, wiersze, hasła i łamańce językowe na korytarzach szkolnych, przygotowane gazetki z uczniowskimi pracami, wypowiedzi uczniów nt. „Moje ulubione polskie słowo, które mnie uskrzydla” oraz rozdawane przez Organizatorki i Samorząd Uczniowski wchodzącym do szkoły specjalnie wydrukowane zakładki do książek akcentowały święto ustanowione przez UNESCO. O godzinie 15.30 odbyło się uroczyste podsumowanie projektu edukacyjnego. W wypełnionej po brzegi bibliotece szkolnej z udziałem dostojnych gości: Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Grajewo VIII kadencji – pana Wiesława Janusza Dembińskiego, Zastępcy Przewodniczącego Komisji Budżetu – pani Anny Opary, Głównego Specjalisty ds. Oświaty – pani Julity Wiluk, Dyrekcji szkoły na czele z panem Karolem Choynowskim, Przewodniczącego Rady Rodziców – pana Wojciecha Fajfera, nauczycieli, uczniów i ich rodziców odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów. Zostali nimi:

Rodzinny Konkurs Plastyczny „Moja ulubiona polska litera” dla klas I-III

Klasy I – NAGRODY: Edyta Szejda kl. I b, Karolina Dobrydnio kl. I b, Maria Lewczuk kl. I c, Tymoteusz Snarski kl. I b, Maja Lekenta kl. I d WYRÓŻNIENIE Natalia Kotarska kl. I d.

Klasy II – NAGRODY: Dawid Łazowski II a, Sandra Barwikowska II c, Amelia Sienicka II a, Aleksandra Motycka II c, Malwina Ławska II d.

Klasy III – NAGRODY: Bartosz Faliński kl. III c, Weronika Ruszczyk kl. III c, Zofia Lewczuk kl. III a, Laura Budna kl. III b, Wiktor Ławski kl. III a, WYRÓŻNIENIE: Zuzanna Kruza kl. III c

Szkolny Konkurs ph. „Jak pięknie przeczytać dialog?” dla klas IV

I miejsce – Natalia Chmielewska i Bartosz Polakowski kl. IV c

II miejsce – Aleksander Świderski i Aneta Jastrzębska IV e

III miejsce – Nadia Tołkacz i Mikołaj Popławski kl. IV d oraz Julita Klimaszewska i Oliwia Przytulska kl. IV c.

Szkolny Konkurs Plastyczny na „Najciekawsze zilustrowanie związków frazeologicznych” dla klas V-VI

I miejsce – Igor Borawski kl. VI b

II miejsce – Wiktoria Brzostek kl. VI a

III miejsce – Karolina Świderska kl. VI b, Oliwier Grabowski kl. V b, Agnieszka Ciukszo kl. VI b 

WYRÓŻNIENIA: Julia Gutowska kl. V b, Julia Kalinowska kl. VI a, Filip Surażyński kl. V c

Szkolny Konkurs na „Najciekawszy slogan reklamowy” dla klas VII

I miejsce – Cezary Wróblewski kl. VII d

II miejsce – Bartosz Ostrowski kl. VII d, Weronika Wiśniewska kl. VII c

III miejsce – Oliwia Dzięgielewska kl. VII b, Iga Chudek kl. VII d, Adam Korycki kl. VII c

Szkolny Konkurs na „Najciekawsze przemówienie absolwenta szkoły” dla klas VII-VIII

NAGRODY: Weronika Dziejma kl. VIII a i Kalina Kacprzak kl. VII b.

W trakcie uroczystości odbyło się głośne czytanie tekstu pt. „Wiosenna historia” autorstwa pani Haliny Muryjas-Rząsy przez zwycięskie duety czytelnicze z klas czwartych oraz prezentacja nagrodzonych prac literackich przez siódmoklasistów i ósmoklasistów. Aktywność widowni zaznaczyła się okrzykiem: „KOCHAM POLSKI !” oraz fragmentem pracy ucznia klasy VII c Adama Koryckiego w brzmieniu: „… bo zaufaj mi kolego, że nauczyć się polskiego, to coś bardzo szczególnego!”.

To niecodzienne spotkanie w bibliotece szkolnej zakończyliśmy wręczeniem podziękowań, przemówieniami Dyrektora szkoły i zaproszonych gości połączonymi z gratulacjami dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz słodkim poczęstunkiem.

Składamy serdeczne podziękowania członkom komisji konkursowych – paniom Wiesławie Lendo, Ewie Bobińskiej z Miejskiej Biblioteki Publicznej Oddział dla Dzieci w Grajewie, Urszuli Krystynie Bołonkowskiej, Ewie Czaplickiej, Beacie Urszuli Dawid, Dorocie Poniatowskiej i Joannie Waniewskiej oraz nauczycielom za pomoc w realizacji konkursów na szczeblu klasowym.

Słowa podziękowania kierujemy do Dyrekcji szkoły, Rady Rodziców i grona Sponsorów – dzięki Państwa wsparciu można było wyprodukować okolicznościowe znaczki – przypinki, długopisy z okazjonalnym nadrukiem oraz – wspomniane już – zakładki, a także  zakupić nagrody.

Dziękujemy Oliwii Dzięgielewskiej z klasy VII b za towarzyszenie czwartoklasistom i czytanie kwestii narratora podczas Szkolnego Konkursu „Jak pięknie przeczytać dialog?”.

Morze słów zachęca każdego, by na co dzień używać języka pięknego, dlatego dbajmy o nasz język polski nie tylko w tym szczególnym dniu, ale na okrągło przez cały rok!

Organizatorki i koordynatorki projektu edukacyjnego:
Halina Muryjas-Rząsa i Lilla Pietrzykowska