Noc Księgarń – konkurs błyskawiczny

      Brak komentarzy do Noc Księgarń – konkurs błyskawiczny

Organizatorzy:
Halina Muryjas-Rząsa, Lilla Pietrzykowska, Marta Lenkiewicz we współpracy z p. Eulalią Haponik – Księgarnia ALFA.

Cele:
– inspirowanie dzieci i młodzieży w zakresie twórczego promowania literatury regionalnej.

Zasady konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do chętnych uczniów z klas III – VIII Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie.
2. Zadania konkursowe:
• Zbuduj mapę skojarzeń związaną z hasłem „KSIĄŻKA REGIONALNA”
lub
• Napisz krótką rymowankę (4 wersy) zachęcającą do czytania książek o Grajewie, powiecie grajewskim, czy naszym regionie – naszej „małej Ojczyźnie”.
Uwaga! Chętni uczniowie mogą wykonać obydwa zadania.
3. Czas trwania konkursu – do 22 października 2021 r. (piątek) do godz. 9.00.
4. Podpisane prace (imię i nazwisko ucznia, klasa) można przesłać drogą e-mailową na adres: hmrzasa1@o2.pl lub włożyć do kartonu znajdującego się przy wejściu do budynku C.
5. Niezależne jury wybierze najciekawsze prace, które zostaną nagrodzone przez Księgarnię ALFA.
6. Zwycięzcy zostaną poinformowani za pośrednictwem Librusa.

Zapraszamy!