„Nie zgubić talentu” – zajęcia muzyczno-taneczne

W lutym przedszkolaki aktywnie brały udział w zajęciach. Ruch połączony z muzyką, a w szczególności taniec, może stanowić istotny czynnik rozwoju fizycznego, umysłowego, estetycznego oraz relaksu dla dzieci. Podczas zajęć  zastosowano takie formy, jak: taniec, rytm, zabawy muzyczno-ruchowe, improwizacja. Panowała miła atmosfera zabawy, jak i odprężenia.

Katarzyna Karpińska