„Nie zgubić talentu” – „Liczę, liczę i rachuję”

STYCZNIOWE  MATEMATYCZNE ZAJĘCIA  PRZEDSZKOLAKÓW

W  styczniu zrealizowanych zostało 12 godzin zajęć. Przenieśliśmy się w świat figur geometrycznych. Dzieci zauważyły, że współpraca się opłaca, pogłębiły wiadomości i umiejętności matematyczne, kreatywność oraz samodzielność. Dobór zadań do wykonania sprzyjał logicznemu myśleniu i rozwijał potencjał matematyczny. Dzieci z chęcią i zaangażowaniem uczestniczą
w zajęciach i w proponowanych zabawach.

A. Krawczyk