„Nie zgubić talentu” – „Muzyka i taniec to nasza pasja”

Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci uzdolnionych muzycznie  „Muzyka i taniec to nasza pasja” kształtują podstawowe zdolności muzyczne i sprawność psychoruchową, rozwijają zdolności motoryczne: szybkość, zwinność, skoczność i wytrzymałość, rozwijają nawyki ruchowe, kształtują i rozwijają słuch muzyczny stosownie do możliwości ucznia, wyrabiają pamięć i wyobrażę muzyczną oraz ruchową itp. Dzieci chętnie współpracują z nauczycielem, biorą udział w proponowanych zabawach.

O. Fiodorowicz