„Nie zgubić talentu” – „Liczę, liczę i rachuję”

GRUDNIOWE  MATEMATYCZNE  ZAJĘCIA  PRZEDSZKOLAKÓW

Celem zajęć jest stworzenie warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości, wspieranie dzieci w rozwoju zainteresowań i uzdolnień, kształtowanie wyobraźni dziecięcej, stymulowanie aktywności dzieci poprzez stosowanie różnych ćwiczeń i zabaw, wyz2walanie pozytywnych emocji na rozwinięcie zainteresowania światem matematyki, rozbudzanie wiary dziecka we własne możliwości, kształtowanie i rozwijanie wszystkich zmysłów, dokonywanie analizy, syntezy, porównywania i klasyfikacji spostrzeganych przedmiotów poszukiwanie odpowiedzi na nurtujące pytania, problemy, stymulowanie twórczej aktywności matematycznej i kształtowanie podstawy kreatywnej.

A. Krawczyk