„Muchomorki” – mali badacze

      Brak komentarzy do „Muchomorki” – mali badacze

Woda to skarb, niezbędny do istnienia życia na ziemi. Bez niej  żaden organizm na naszej planecie nie mógłby przetrwać. Oceany, rzeki, jeziora oraz inne zbiorniki wodne są domem dla niezliczonej liczby gatunków roślin i zwierząt. Woda wspomaga życie na wiele sposobów. Muchomorki jako mali badacze byli tematem bardzo zainteresowani i zaangażowani. Dzieci bardzo chętnie brały udział w zajęciach. Dzięki swojemu zainteresowaniu poznały właściwości wody w czasie zabaw badawczych, doświadczeń. Dowiedziały się  jak mogą wodę, chronić oszczędzać, używać właściwie – uczyły się odpowiedzialności za środowisko przyrodniczo – społeczne, w którym żyją. Podczas zabaw badawczych, doświadczeń rozwijały umiejętność logicznego myślenia, umiejętność organizowania warsztatu pracy, rozwijały samodzielność i umiejętność współpracy. Przeprowadzały proste doświadczenia i eksperymenty, dzięki którym poznały właściwości wody,  takie jak: parowanie, skraplanie, rozpuszczalność substancji w wodzie, stany skupienia i czystość wody.

Wychowawczyni E. Gulan