Mikołajki

      Brak komentarzy do Mikołajki
6 grudnia uczniowie klasy IV c aktywnie uczestniczyli w lekcji matematyki, której tematem był „Rzymski system zapisywania liczb”. 
Chociaż w życiu codziennym używa się niemal wyłącznie wygodniejszego systemu arabskiego, to dziś cyfry rzymskie również znajdują swoje zastosowanie. W pewnych sytuacjach zwyczajowo zapisuje się liczby cyframi rzymskimi. Oto najczęstsze zastosowania starożytnego sytemu w Polsce:
– oznaczanie wieków w historii (IV w. p.n.e., XVI w., XXI w. itp.) – do tego celu używa się wyłącznie cyfr rzymskich;
– numerowanie władców (Mieszko I, Ludwik XIV itp.) – tutaj także nie stosuje się cyfr arabskich;
– oznaczanie miesięcy – można stosować zarówno cyfry rzymskie, jak i arabskie;
– zapisywanie numerów liceów (ale szkół podstawowych już nie);
– numerowanie tomów jakiegoś dzieła – zgodnie z regułami powinno się tu stosować cyfry rzymskie, ale czasem używa się też arabskich.

Uczniowie świetnie bawili się prezentując kolejne liczby w systemie rzymskim.
 

A. Sulima