Mikołaj odwiedził dzieci z grup przedszkolnych

6 grudnia dużo radości dostarczyła dzieciom wizyta Mikołaja – pana Wiceburmistrza Macieja Pawła Bednarko oraz Mikołajki – pani Izabeli Randzio, którzy obdarowali dzieci słodkimi upominkami. W podziękowaniu dzieci przepięknie zaśpiewały piosenkę „Drogi Mikołaju”.

Fot. K. Górska