Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR – ZNAMY WYNIKI!

Głównym organizatorem konkursu matematycznego „Kangur” w Polsce jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu, natomiast międzynarodowym inicjatorem konkursu jest paryskie stowarzyszenie „Kangourou Sans Frontières”. Polska edycja konkursu Kangur prowadzona jest pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Celem Konkursu jest popularyzacja matematyki wśród uczniów szkół podstawowych. Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez stowarzyszenie „Kangourou Sans Frontières”. W tym roku na rozwiązanie testu przeznaczone było 90 minut.

Konkurs przeprowadzany jest w czterech kategoriach:
„Żaczek” – klasy 2. szkół podstawowych,
„Maluch” – klasy 3. i 4. szkół podstawowych,
„Beniamin” – klasy 5. i 6. szkół podstawowych,
„Kadet” – klasy 7. i 8. szkół podstawowych.

Test konkursowy w kategorii „Maluch” zawiera 24 zadania o różnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 24 punkty; maksymalnie może więc uzyskać 120 punktów. Testy konkursowe pozostałych kategorii zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 30 punktów, maksymalnie może więc uzyskać 150 punktów. Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi oznaczonych literami A, B, C, D, E, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik Konkursu otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach konkurs Kangur 2020 został przeprowadzony drogą internetową za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl w dniach 28.05 – 5.06. Wzięło w nim udział 87 uczniów z klas II -VIII.

Bardzo dobry wynik uzyskali:
Maria Lewczuk kl. II c
Andrzej Tyszkiewicz kl. III a
Paweł Tyszkiewicz kl. V a

Wyróżnienia otrzymali:
Gabriel Olszewski z klasy II a
Mroczkowski Adam z klasy III a
Bartosz Matysiewicz z klasy IV a
Dawid Dubois z klasy V c
Dawid Monuszki z klasy V d
Krzysztof Karwowski z klasy VI d
Rafał Karwowski z klasy VI d
Bruno Poniatowski z klasy VI e
Paulina Popowska z klasy VI f

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnej edycji konkursu.
Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone na koniec roku szkolnego.
Każdy uczestnik Konkursu otrzyma układankę logiczną – czteroelementowy TANGRAM.

Szkolny koordynator konkursu
Joanna Waniewska