Książka łączy

      Brak komentarzy do Książka łączy

                                                

BIBLIOTEKA SZKOLNA zaprasza wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców do udziału w akcji czytelniczej pod hasłem „KSIĄŻKA ŁĄCZY” w ramach obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.

Akcja polega na wspólnym wypożyczaniu książek przez uczniów z nauczycielami i rodzicami. 

Celem akcji jest promocja czytelnictwa oraz integracja społeczności szkolnej i środowiska rodzinnego wokół książki.