Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „KRĄG”

                                                           

W grudniu odbył się Ogólnopolski Konkurs Historyczny „KRĄG” , a ostatnio nadeszły wyniki.  Nasza szkoła wypadła bardzo dobrze i znalazła się w gronie siedmiu szkół w Polsce, które zostały wyróżnione za wyniki uczniów.

W kategorii szkół podstawowych laureatem na szczeblu krajowym został Krzysztof Sztabiński z klasy VIII b, a bardzo dobry wynik osiągnęła Julia Waszkiewicz z VIII b. Natomiast wyróżnienie otrzymali: Kalina Kacprzak VII b, Elina Pavliv, Oliwia Górecka obie z VIII b i Maciej Zyskowski z VIII d. W kategorii gimnazjów Emilia Dagmara Czaplicka z kl. III a uzyskała bardzo dobry wynik, a wyróżnienie Krystyna Dudzińska z III a i Klaudia Karwowska z III c.

W. Jerulank

Fot. L. Pietrzykowska