Konkurs „SYMBOLE ZWIĄZANE Z OBCHODAMI DNIA ŚWIĘTEGO PATRYKA”

                                                  

Cele konkursu:  poznanie przez uczniów kultury krajów anglojęzycznych; uwrażliwienie uczniów na odmienne kultury i tradycje; rozwijanie motywacji do pracy samodzielnej w przygotowaniu do konkursu.

Warunki uczestnictwa:

  • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klasy IV, V, VI, VII.
  • Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej „SYMBOLE ZWIĄZANE Z OBCHODAMI DNIA ŚWIĘTEGO  PATRYKA”.
  • Praca może być wykonana technika dowolną.
  • Wszystkie prace prosimy składać do nauczycieli języka angielskiego (p. A. Sokołowskiej, p. E. Gołaszewskiej i p. D. Zabłockiej) do 11 marca  2019 r.