Komunikat

      Brak komentarzy do Komunikat

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie informuje :
1. Od poniedziałku 29 marca do 9 kwietnia 2021 r. zostają zawieszone stacjonarne zajęcia edukacyjne dla oddziałów przedszkolnych.
2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki na wniosek rodziców szkoła zapewni  zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  
3. Pozostali mają zajęcia zdalne.

Uwaga!

Uprawnieni rodzice potwierdzają wolę uczestnictwa dziecka w zajęciach poprzez pisemny wniosek złożony w sekretariacie szkoły.