Koła zainteresowań

Rok szkolny 2019/2020

„English for you” – zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty w kl. VIII B – Agnieszka Sokołowska

„Daj sobie szansę” zajęcia dodatkowe z matematyki w kl. V c, V d, VI c – Alicja Sulima  

Gry i zabawy edukacyjno-dydaktyczne – Arleta Krawczyk

Koło biblijne – Dorota Lekenta

Koło biblijne – Krystyna Łaguna

Koło biologiczne – Anna Wszeborowska

Koło Czytelniczo-Medialne – Iwona Bukrejewska

Koło Historii Regionalnej – Wiesław Jerulank

Koło języka angielskiego – Dorota Zabłocka

Koło matematyczne – Anna Bukowska

Koło matematyczne – Jadwiga Laszczkowska

Koło muzyczne – Jadwiga Laszczkowska

Koło plastyczne z elementami informatyki – Anna Gryczkowska

Koło plastyczne – Tomasz Szewczyk

Koło Przyjaciół Biblioteki – Lilla Pietrzykowska

Koło z wychowania komunikacyjnego – Violetta Curyło

„Kto Ty jesteś-Polak mały” zajęcia polonistyczne, wyrównawcze –  Renata Wierzchowska

„Matematyka na 6” – Teresa Skrodzka

„Na skrzydłach wyobraźni” zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych kl. VIII b i VII a – Halina Muryjas-Rząsa

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna – Agnieszka Ramotowska

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty kl. VIII a, b, c – Marta Lenkiewicz

Przygotowanie do konkursu z języka niemieckiego i egzaminu ósmoklasisty – Marlena Gładkowska

„Rozwijamy swoje talenty” – praca z uczniem zdolnym – Joanna Rydzewska

„Spotkania z geografią” – Anna Joka

Szkolna Liga Tenisa Stołowego – Wiesław Jerulank

Szkolne Koło Młodych Profilaktyków – Anna Formejster

Szkolne Koło Teatralne – Beata Szewczyk

Szkolny Klub Wolontariusza – Marzenna Czajkowska

Zajęcia dodatkowe z języka polskiego dla uczniów klas: VIII c i VIII B – Halina Muryjas-Rząsa

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – Barbara Rogalska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego – Eliza Gołaszewska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – Urszula Paluszkiewicz

Zajęcia przygotowujące do konkursów i uroczystości szkolnych – Waldemar Koniecko

Zajęcia sportowo-rekreacyjne w kl. IV-VII (chłopcy) – Janusz Jarząbek

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klasy I d – Anna Kłos

Zajęcia wyrównawcze dla klas VI – Ewa Wojciechowska

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego w ramach PPP dla klas V c i V d – Marta Poniatowska

Zajęcia wyrównawcze w kl. V z języka niemieckiego – Elżbieta Bielska

Zajęcia wyrównawcze z języka rosyjskiego w kl. V – Renata Sokołowska

Zajęcia wyrównawcze z matematyki w kl. IV – Wiesława Konopka

Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. VI B i VI e, koło kl. V – Wiesława Konopka

Zajęcia z uczniem zdolnym (przygotowanie do Kangurka) – Katarzyna Karpińska

Zajęcia z uczniem zdolnym (przygotowanie do WKP z Języka Polskiego) – Urszula Bołonkowska

Zbiórka gromady zuchowej – Anna Bukowska