Kangur Matematyczny 2020 – przez Internet

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach konkurs Kangur 2020 zostanie przeprowadzony drogą internetową (w godzinach popołudniowych) za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl.

Z uwagi na możliwości serwerów obsługujących konkurs zostanie on przeprowadzony oddzielnie dla każdej z czterech kategorii (terminarz poniżej).

Aby umożliwić przećwiczenie nowej formuły konkursu, przed konkursem właściwym przeprowadzony będzie konkurs próbny.

Uczestnicy konkursu otrzymali już od szkolnego koordynatora konkursu instrukcję oraz loginy i hasła dostępu do Platformy dzwonek.pl.

Instrukcja dla uczestnika konkursu, znajduje się również  na stronie https://www.kangur-mat.pl/

Terminarz Konkursu w zależności od kategorii:

Szkolny koordynator konkursu
Joanna Waniewska