Jesteśmy dziećmi i mamy swoje prawa

Drogie dzieci, na dzisiejszych zajęcia będziemy rozmawiać o prawach dziecka. Prawa dziecka to jedna z kategorii zaliczana do szerokiej grupy praw człowieka, które przysługują każdemu z nas tylko dlatego, że jesteśmy ludźmi. Należy pamiętać, że prawa dziecka przysługują każdemu dziecku, niezależnie od wieku, płci, koloru skóry, czy miejsce zamieszkania.

Posłuchajcie piosenki ,,Prawa dziecka” – pobierz

Posłuchajcie wiersza ,,My dzieci” Tadeusza Kubiaka

My, dzieci, my chcemy śmiać się,
my, dzieci, lubimy słońce,
my, dzieci, kochamy ptaki,
wesoły, perlisty koncert.
My, dzieci, chcemy wybiegać
z domów złociste poranki,
my chcemy, by nam nad głową
furczały barwne skakanki.

Do czego dzieci mają prawo? (wskażcie prawa dziecka na podstawie wiersza)

Jakie inne prawa mają dzieci? (swobodne wypowiedzi dzieci)

Filmik ,,Prawa dziecka” – pobierz

Przyjmuje się, że osoba poniżej 18 roku życia, pozostaje pod specjalną ochroną praw do osiągnięcia pełnoletności.

Prawa dziecka:
-prawo do życia i rozwoju,
-prawo do uzyskania obywatelstwa,
-prawo dziecka do rodziny,
-prawa do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej,
-prawa do wolności religii i przekonań,
-prawo do swobodnej wypowiedzi poglądów i ich poszanowanie stosowanie do wieku dziecka,
-prawa do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej, wyzysku, wszelkiego okrucieństwa,
-prawo do ochrony zdrowia,
-prawo do odpowiedniego standardu życia,
-prawo do bezpiecznego zabezpieczenia socjalnego,
-prawo do wypoczynku i czasu wolnego,
-prawo do nauki,
-prawo do korzystania z dóbr kultury,
-prawo do informacji,
-prawo do znajomości swoich praw,
-prawo mniejszości etnicznych do znajomości swojej kultury, wyznania i praktyki religijnych,
-prawo polityczne, a mianowicie prawo do stowarzyszenia się i zgromadzenia w celach pokojowych.

Na podstawie: ,,Konwencja praw dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.” (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1981 r.)

Zabawa ,,Niedokończone zdanie” (dziecko, kończy zdanie)
Gdybym był czarodziejem, to dla każdego dziecka…
Gdybym była czarodziejką, to dla każdego dziecka…

Obejrzyjcie film „Nauka miesięcy” (przypomnienie) – pobierz

Powiedzcie, co przedstawiają poniższe obrazki, a następnie pomalujcie farbami jeden z nich.

Karty pracy – pobierz

Powodzenia!
Wychowawczynie oddziałów przedszkolnych

Konsultacje z wychowawczyniami oddziałów przedszkolnych (adresy e-mail):

„Skrzaty” – Beata Antropik bea_ant@wp.pl  Justyna Dzięgielewska 

„Biedronki”– Alicja Stradczuk 

„Muchomorki” – Ewelina Gulan ewelcia.85@interia.pl

„Słoneczka” – Bożena Kulikowska bozena.q@vp.pl Jolanta Propier jolanta.propier@wp.pl