„Jesienna szaruga” – świetlicowy konkurs plastyczny

REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu:

 • rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody ojczystej,
 • przygotowanie dziecka do wnikliwej obserwacji przyrody ,
 • rozwijanie uzdolnień i inwencji twórczej uczniów,
 • wzmacnianie więzi w rodzinach,
 • rozwijanie współpracy między świetlicą i środowiskiem rodzinnym uczniów.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • różne techniki prac,
 • format prac A4,
 • termin składania prac – do 02.12.2019r.
 • podpisane prace (imię, nazwisko i klasa ) należy składać w świetlicy szkolnej,
 • komisja konkursowa przyzna nagrody i wyróżnienia,
 • adresaci konkursu – wszyscy uczniowie klas 0 – III i ich rodziny.