IV Powiatowy Konkurs Poezji Patriotycznej

”Tu nasze miejsce, to nasz kraj ” – to myśl przewodnia Powiatowego Konkursu Poezji Patriotycznej, którego czwarta edycja odbyła się 8 listopada 2018 roku w Grajewskim Centrum Kultury.  Rok 2018 jest rokiem upamiętniającym 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. To znakomita okazja, by popularyzować wśród dzieci i młodzieży polską poezję patriotyczną, kształtować indywidualne rozumienie pojęcia ” ojczyzna ” oraz promować talenty recytatorskie.

W IV Powiatowym Konkursie Poezji Patriotycznej prezentowali się recytatorzy w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych, uczniowie oddziałów gimnazjalnych oraz młodzież ze szkół średnich. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, recytatorzy wyróżnieni przez jury – nagrody książkowe, a zdobywcy I, II i III miejsca zostali uhonorowani nagrodami pieniężnymi.

Naszą szkołę reprezentowali: Maja Ziobroniewicz kl. V e, Krzysztof Karwowski kl. V d, Maya Zyskowska kl. V d, Igor Borawski kl. VI b, Kinga Sobolewska kl. VIII a, Elina Pavliv kl. VIII b oraz uczniowie z oddziałów gimnazjalnych: Emilia Czaplicka kl. III a, Aleksandra Kaszkiel kl. III b, Julia Zarzecka kl. III c, Klaudia Karwowska kl. III c i Jakub Zyskowski kl. III b.

Komisja konkursowa, biorąc pod uwagę: dobór i rozumienie tekstu, pomysłowość interpretacji, poprawność i ekspresję wypowiedzi, dykcję, a także ogólny wyraz artystyczny, przyznała następujące nagrody i wyróżnienia uczniom z SP 4:

w kategorii – uczniowie klas I – VIII szkół podstawowych:

miejsce I – Elina Pavliv SP nr 4
miejsce II – Kinga Sobolewska SP nr 4
miejsce III – Igor Borawski SP nr 4
miejsce III – Krzysztof Karwowski SP nr 4

w kategorii – uczniowie oddziałów gimnazjalnych:

Wyróżnienia:
Emilia Czaplicka (SP nr 4), Klaudia Karwowska (SP nr 4), Jakub Zyskowski (SP nr 4)

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy, a laureatom składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.

Źródło: http://www.gckgrajewo.pl

Fot. I. Bukrejewska