Informacja dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli

W trosce o nasze zdrowie i w związku z ograniczeniem ryzyka zarażenia koronawirusem wszystkie szkoły w Polsce, w tym i nasza, przechodzą na organizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnego nauczania). Jednocześnie Minister Edukacji Narodowej ogłosił Rozporządzenie, które reguluje organizację kształcenia wykorzystującego metody tzw. zdalnego nauczania.

Czym jest kształcenie zdalne? To kształcenie obejmuje zarówno proces nauczania, jak i uczenia się, w którym komunikacja ta odbywa się z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych i w dużej mierze polega na samodzielnej pracy ucznia w domu, w tym ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zdalne nauczanie będzie opierało się miedzy innymi na wykorzystaniu zasobów multimedialnych dostępnych w sieci.

Drodzy Uczniowie, od 25 marca będziecie uczestniczyli w zajęciach i lekcjach prowadzonych za pośrednictwem Internetu. Będą to już zajęcia realizujące nowe treści podstawy programowej. W najbliższym czasie otrzymacie zagadnienia do opracowania w domu, które będą wysyłane przez nauczycieli drogą elektroniczną. Wiąże się to z codziennym śledzeniem informacji przesyłanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, zdyscyplinowaniem, samokontrolą i organizacją czasu nauki. W przypadku pojawiających się problemów możecie liczyć na pomoc i wsparcie swoich nauczycieli . W najbliższym czasie poinformujemy szczegółowo Uczniów i Rodziców o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

Szanowni Rodzice, wdrożone w naszej szkole zdalne nauczanie i sukcesy edukacyjne uczniów w dużej mierze zależą od współpracy na linii: uczeń – nauczyciel – rodzic. Zwracamy się do Państwa o systematyczne wspieranie swoich dzieci w domowym procesie edukacji, stały kontakt on-line z nauczycielami w wyznaczonych przez nich godzinach w poszczególnych dniach tygodnia oraz zapewnienie swoim pociechom dostępu do sprzętu komputerowego i sprawnych łączy internetowych.

Szanowni Nauczyciele, wszyscy mamy świadomość, że cała ta sytuacja jest dla nas nowa i trudna. Zostaliśmy zobowiązani do podjęcia aktywności o charakterze zdalnym, a tym samym większego nakładu pracy związanego z opracowaniem i przygotowaniem materiałów edukacyjnych z zachowaniem pełnej indywidualizacji procesu nauczania, dostosowaniem szybkości uczenia do możliwości uczniów oraz monitorowania ich osiągnięć. W celu ułatwienia naszej pracy prowadźmy w sieci dialog z uczniami
i rodzicami, dzielmy się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami. Korzystajmy także z linków do zasobów edukacyjnych publikowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Dyrektor szkoły – Karol Choynowski