I Szkolny Konkurs Czytelniczo – Matematyczny „OMNIBUS” online

I Szkolny Konkurs Czytelniczo – Matematyczny „OMNIBUS” online

REGULAMIN

ORGANIZATORZY KONKURSU
Halina Muryjas-Rząsa, Lilla Pietrzykowska, Marta Lenkiewicz

CELE KONKURSU
 popularyzacja literatury i matematyki,
 rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia,
 „oswajanie” nowej rzeczywistości szkolnej,
 zachęcanie do aktywności edukacyjnej w dobie nauczania online i ograniczonych możliwości bezpośredniego komunikowania się,
 wzmacnianie wiary we własne możliwości.

ZASADY UCZESTNICTWA
 Konkurs adresowany jest do uczniów klas V i VI.
 Czas trwania konkursu: od 19.05.2020 r. (wtorek) od godz. 16.00 do 22.05.2020 r. (piątek) do godz. 16.00.
 Zadaniem uczestników konkursu jest wypełnienie testu online zawierającego pytania i zadania (otwarte i zamknięte) z zakresu literatury i matematyki.
• Aktywny link do testu wraz z instrukcją zostanie przesłany w dniu 19.05.2020 r. (wtorek) za pośrednictwem Librusa do wszystkich uczniów klas V i VI. 

WYŁONIENIE LAUREATÓW – NAGRODY
• Komisja konkursowa złożona z organizatorek wyłoni wśród uczestników osoby z największą liczbą zdobytych punktów w najkrótszym czasie.
• Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody.
• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 25.05.2020 r. (poniedziałek) na stronie internetowej sp4.grajewo.com w zakładce „Konkursy”.

UWAGI KOŃCOWE
Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, że uczestnik samodzielnie wypełnił test, akceptuje regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z organizacją i promocją konkursu.

ZAPRASZAMY