Energia jądrowa

      Brak komentarzy do Energia jądrowa

Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska we współpracy z Wydziałem Chemii i Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego zorganizował online szkolenie „Jak uczyć o energii jądrowej” za pomocą platformy Webex.

Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy na temat energii jądrowej, jej wykorzystania oraz związanych z nią korzyści i zagrożeń, a także udoskonalenie warsztatu metodycznego, niezbędnego do prowadzenia zajęć z zagadnień energetyki jądrowej w nowej, atrakcyjnej formie.
Po szkoleniu szkoła otrzymała:
• materiały edukacyjne (gry edukacyjne dla młodzieży, scenariusze lekcji i propozycje zadań) wraz ze wskazówkami do ich wykorzystania w codziennej pracy z uczniami;
• pakiet edu-box „Jak uczyć o energii jądrowej”, dzięki któremu będzie można przeprowadzać eksperymenty oraz ćwiczenia modelujące i symulacyjne oraz m.in. urządzenie do detekcji promieniowania jądrowego wraz z aplikacją na telefony typu smartfon.

Dziękujemy Ministerstwu Energii za merytorycznie ciekawe szkolenie oraz przekazane materiały dydaktyczne, które uatrakcyjnią zajęcia dotyczące promieniotwórczości.

J.D. Zalewska-Grochowska
J. Szymanowska