Eko-roboty

      Brak komentarzy do Eko-roboty
Tematyka segregowania odpadów obecna jest na zajęciach we wszystkich klasach pierwszych. Omawiając ten temat dzieci z klasy I d wykonały ciekawe, twórcze prace, którym nadały nazwę „eko-roboty”.
 
Katarzyna Karpińska