„Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

Nasza szkoła aktywnie włączyła się do obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2020 poprzez organizację apelu na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów. Wydarzenie to miało miejsce 5 marca.

Uczniowie odegrali scenki, które pokazały jakie zagrożenia czyhają w internecie na wszystkich użytkowników. Młodzi internauci nauczyli się, że nie wolno ufać osobom poznanym w sieci, ponieważ nigdy nie wiemy, kim jest nasz znajomy. Dowiedzieli się także, co może stać się z fotografiami zamieszczanymi w sieci.

Aktorzy zachęcali wszystkich internautów do dbania o cyfrowe bezpieczeństwo. W tym celu rozdali ulotki przygotowane przez naszych uczniów z klas VII i VIII mówiące o właściwym korzystaniu z Internetu i traktujące o przestępczości w cyberprzestrzeni.

Apel przygotowali uczniowie klasy VII b, VI e, V c i IV c pod kierunkiem p. Joanny Waniewskiej i p. Alicji Deresz – Armaty.

Fot. L. Pietrzykowska