„Bo czytanie pobudza do zmian” – spotkania Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego w bibliotece

W bibliotece odbywają się spotkania Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego (DKE) z udziałem Koła Przyjaciół Biblioteki w ramach Ogólnopolskiej akcji „Ja czytam” pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Spotkania obejmują realizację trzech bloków tematycznych:

  • Książka pomaga poznać i zrozumieć siebie, 
  • Książka pomaga zrozumieć innych, 
  • Książka towarzyszką na każdy dzień. 

Celem spotkań DKE jest realizacja takich zamierzeń, jak promocja czytelnictwa; nabywanie umiejętności rozróżniania i nazywania stanów emocjonalnych odczuwanych przez ludzi w różnych sytuacjach; rozwijanie umiejętności empatii; umiejętność współpracy w grupie; uczenie się rozwiązywania problemów; rozwijanie wyobraźni, twórczego myślenia; poznanie sposobów samokontroli własnego zachowania; wzmacnianie poczucia własnej wartości; co czytać, aby łatwiej radzić sobie w życiu; sztuka relaksacji podczas lektury książek. 

Inspiracją do dyskusji i wspólnych przemyśleń są bajki i opowiadania autorstwa B. Ferrero, D. Brett i I. Boreckiej.

Chętnych uczniów do udziału w DKE zapraszam.

Informacji udziela – nauczyciel bibliotekarz L. Pietrzykowska.