Bezpieczna droga do szkoły

      Brak komentarzy do Bezpieczna droga do szkoły

W początkowym okresie nauki, po przerwie wakacyjnej, jak każdego roku, policjanci oraz przedstawiciele KPP w Grajewie  prowadzili w klasach I-III działania profilaktyczne. Celem ich było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w rejonach szkół oraz na drogach prowadzących do szkół. Zadbali również o to wychowawcy klas, którzy zapoznali, przypomnieli o zasadach ruchu drogowego, oprowadzając swoich uczniów po najbliższych drogach przyległych do szkoły. 

Katarzyna Karpińska
 
Fot. A. Gryczkowska, K. Karpińska