Pedagodzy

Zadaniem pedagogów szkolnych jest udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej bądź rodzinnej, dbanie o właściwy ich rozwój i w tym celu podejmowanie odpowiednich działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych i terapeutycznych. 

               Pedagodzy zapraszają

ANNA FORMEJSTER

Poniedziałek

  8.30  – 9.30, 10.30 -12.45

13.30 – 15.30

Wtorek  

8.30- 10.45

13.30- 15.30

Środa 

9.00 – 14.00

Czwartek  

8.30 – 11.45

13.45 – 14.50

Piątek  

10-30 – 13.40


URSZULA PALUSZKIEWICZ

Poniedziałek

  8.30 – 13.30

Wtorek  

10.00 – 15.00

Środa 

10.00 – 15.00

Czwartek 

8.30 – 13.30

Piątek

 8.30 – 13.30

                          AKTUALNOŚCI


PUBLIKACJE DO POBRANIA

PUBLIKACJE DO POBRANIA: 1. Dziecko z ADHD 2. Akceptuję siebie i innych 3. Ćwiczenia asertywności 4. Diagnoza dziecka niedowidzącego 5. Dziecko z trudnościami w czytaniu i pisaniu 6. Filozofia poczucia… read more »

Posted in Pedagog | Leave a comment