Kalendarz roku szkolnego


Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe

21 stycznia – 3 lutego 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia –  23 kwietnia 2019 r.

Egzamin  gimnazjalny 

Egzamin ósmoklasisty  

 

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

10, 11, 12 kwietnia 2019 r.   

15, 16, 17 kwietnia 2019 r.

 

21 czerwca 2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie

 

2 listopada 2018 r.

 

15,16,17 kwietnia 2019 r. 

10, 11,12 kwietnia 2019 r. 

2 maja 2019 r.