Kalendarz roku szkolnego


Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe

20 stycznia 2020 r. – 2 lutego 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia 2020 r. –  14 kwietnia 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty  

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

26 czerwca 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie

31 października 2019 r. (czwartek)

20 kwietnia 2020 r. (poniedziałek)

21, 22, 23 kwietnia 2020 r. (wtorek, środa, czwartek)

24 kwietnia 2020 r. (piątek)

4 maja 2020 r. (poniedziałek)

12 czerwca 2020 r. (piątek)