Wychowawcy klas

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
Beata Antropik, Justyna Dzięgielewska – „Skrzaty” (10-godzinny)
Jolanta Propier, Bożena Kulikowska – „Słoneczka”(10-godzinny)
Ewelina Gulan – „Muchomorki” (5-godzinny)
Alicja Stradczuk – „Biedroneczki” (5-godzinny)

KLASY I – III

Klasa I a – Joanna Rydzewska
Klasa I b – Monika Kuryś
Klasa I c – Anna Gryczkowska
Klasa I d – Arleta Krawczyk

Klasa II a – Anna Kłos
Klasa II b – Barbara Rogalska
Klasa II c – Renata Wierzchowska
Klasa II d – Katarzyna Karpińska

Klasa III a – Jadwiga Laszczkowska
Klasa III b – Teresa Skrodzka
Klasa III c – Anna Bukowska
Klasa III d – Olga Urszula Fiodorowicz

KLASY IV – VIII

Klasa IV a – Wiesława Konopka
Klasa IV b – Renata Sokołowska
Klasa IV c – Joanna Daniela Zalewska -Grochowska

Klasa V a – Dorota Zabłocka
Klasa V c – Anna Maleszewska
Klasa V d – Renata Niedziołko
Klasa V e – Elżbieta Bielska

Klasa VI a – Alicja Deresz-Armata
Klasa VI b – Tomasz Szewczyk
Klasa VI c – Marta Poniatowska
Klasa VI d – Eliza Gołaszewska
Klasa VI e – Beata Szewczyk
Klasa VI f – Marta Lenkiewicz

Klasa VII a – Grażyna Mroczkowska
Klasa VII b – Joanna Waniewska
Klasa VII c – Sabina Łempicka

Klasa VIII a – Beata Urszula Dawid
Klasa VIII b – Agnieszka Sokołowska
Klasa VIII c – Wiesław Jerulank
Klasa VIII d – Urszula Bołonkowska