Bezpieczeństwo – poradnik


W trosce o upowszechnienie wśród nauczycieli, rodziców/opiekunów prawnych, uczniów wiedzy w kontekście identyfikacji zagrożeń przez szkołę w zakresie bezpieczeństwa dzieci, młodzieży poza jej siedzibą zapraszamy do zapoznania się z treścią:

Poradnika dotyczącego organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim”.


Poradnik bezpieczeństwa