Dyrekcja


W skład dyrekcji wchodzą:


DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. H. SIENKIEWICZA W GRAJEWIE

mgr  Karol Choynowski


WICEDYREKTOR

mgr  Aleksandra Monika Kuczyńska


WICEDYREKTOR

mgr  Joanna Szymanowska